Beat the Benchmark

Behoor tot de besten in uw markt

Op zoek naar mee toegevoegde waarde voor uw leden? Wilt u aan de basis staan van de ontwikkeling van uw branche?

Brancheorganisaties zijn steeds meer op zoek naar toegevoegde waarde voor hun leden. Dit omdat ledenaantallen teruglopen en leden zich afvragen wat het nut is van de brancheorganisatie. Branchevertegen-woordiging als collectief voordeel wordt niet door elk individueel lid als zodanig ervaren. Er is meer vraag naar individuele voordelen.

Als brancheorganisatie kunt u meer waarde voor uw leden toevoegen en zorgen voor individuele voordelen voor de leden door een Beat the Benchmark branche-ontwikkeltraject aan te bieden.

Beat the Benchmark betekent: “versla de benchmark”, oftewel die organisatie die beter of zelfs het beste presteert op relevante prestaties.

  • Specifiek programma voor uw branche
  • Geschikt voor kleine en grote groepen
  • Leren ondernemen
  • Vier kwadranten van ondernemen belicht
  • Onze trainers zijn succesvolle ondernemers
  • Succesvolle methoden en technieken
  • Significante resultaten voor de deelnemers
  • Investering snel terugverdiend

Beat the Benchmark

Het verslaan van de benchmark zorgt ervoor dat deelnemende leden koplopers worden in hun branche. Zij zijn in staat de huidige koplopers (de benchmark) te verslaan.

Daardoor gaat iedereen harder lopen en beter presteren, waardoor de totale branche beter presteert.

Hoe moeilijk of makkelijk het ondernemen voor uw leden ook is, deelnemers aan Beat the Benchmark krijgen meer zin in ondernemen, gaan beter presteren en creëren meer rust in hun organisatie. Dus ook de werknemers van uw leden profiteren van de ontwikkelingen.

Doordat u het programma aanbiedt zien leden meer redenen om lid te blijven. Doordat zij groeien zullen zij mogelijk meer contributie betalen. Hierdoor kunt ook u groeien en meer waarde bieden aan uw leden.

Verbeter de prestaties van uw branche

Beat the Benchmark leert uw leden weer ondernemen. Vanuit vier verschillende invalshoeken leren wij de ondernemer hoe hij betere prestaties kan realiseren.

Bedrijfsvoering

De module bedrijfsvoering geeft je alle informatie om je bedrijfsvoering te optimaliseren, zodat jij de beste in jouw markt kan worden.

Waardecreatie

Deze module geeft je alle informatie om continu te kijken waar je nog meer waarde kunt geven. Hoe meer waarde je geeft, des te meer een klant bereid is te kopen.

Markt en marketing

In deze module leren wij de ondernemer goed naar de markt te kijken, deze te kennen en de markt op de juist manier te benaderen.

Team

Deze module geeft je alle informatie om je team (je medewerkers, leveranciers, samenwerkingspartners etc) voor jou te laten werken, zodat jouw onderneming echt kan groeien.